Heal My Wound With Thy Holy Soil

2020 – 2021 / Oil on linen (aluminium frame) / 180 x 220 x 2,5 cm

This painting is inspired by navigating through dark periods in life. Inspired by both personal experiences of Van de Graaf as well from observation of his close loved ones. This work also refers to the painting ‘The Scream’ by Munch. 

Van de Graaf wrote a poem during the creation of the painting (26 November 2020, translated by the artist from the Dutch original);

 

Weighted, pulled by gravity,

A crater with ruins, punched in my life, my soul upside-down,

Experienced, lived, suspended,

Marsh, a black hole, I wish everything to be forgotten,

Do not take my life, oh dear Earth, but lead me the way, the way out to the Light,

Heal my wound with Thy Holy Soil,

Refresh my spirit with Thy Light,

Let me see, it is so dark,

Let me see, I want to live, enjoy and discover.

Let me taste the wine of Your Salvation.

Help me, help me, 

Please do not leave me alone, and perish. 

 

(original Dutch version);

Gewogen, getrokken door de zwaartekracht,

Een krater met puin, geslagen in mijn leven, mijn ziel overhoop, 

Beleefd, geleefd, tot stilstand gekomen.

Moeras, een zwart gat, ik wou dat ik alles vergat, 

Neem mij niet mijn leven af, oh lieve aarde, maar wijs mij de weg, de uitweg naar het Licht,

Zalf mijn wond met uw Heilige aarde,

Verkwik mijn geest met Uw Licht,

Laat mij het zien, het is zo donker,

Laat mij het zien, ik wil leven, genieten en beleven.

Laat mij de wijn proeven van Uw verlossing.

Help me, help me,

Laat me alstublieft niet alleen en vergaan.