Portrait drawing, Portrettekening

Geneve / Conté on paper / 50 x 50 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Pablo / Conté and pastels on paper / 80 x 60 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Mickey / Conté on paper / 57 x 76 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Yorky en Vampy / Conté and pastels on paper / 80 x 65 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Yogi and Octane / Conté and pastels on paper / 50 x 70 cm

Portrait painting, Portretschilderij

Marley / Oil on linen / 60 x 75 cm

Portrait painting, Portretschilderij

Lucky / Oil on linen / 50 x 60 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Keet / Conté and pastels on paper / 60 x 80 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Norton / Conté and pastels on paper / 50 x 70 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Shadow / Conté on paper / 50 x 70 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Lou Lou / Conté and pastels on paper / 50 x 65 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Messi / Conté and pastels on paper / 50 x 70 cm

Portrait drawing, Portrettekening

Lucky_2 / Conté and pastels on paper / 29,7 x 42 cm

INFORMATIE     PORTRETTEN

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

Sinds het begin van zijn kunstenaarschap is Robert bezig met portretten, samen met zijn vrije werk. “de expressie van mensen en dieren hebben me altijd al gefascineerd.”

Portretten van Robert kenmerken zich door de sterke gelijkenis, zowel in uiterlijk als karakter van de geportretteerde. “Ik probeer echt hart en ziel in het portret te leggen”. De portretten vertellen vaak een verhaal, ze kijken je aan of zijn bijvoorbeeld diep in gedachten verzonken. Dit geldt voor zowel voor mensen en dieren portretten. 

 

De portretten worden gemaakt met dezelfde techniek als zijn vrije werk. Robert werkt graag met traditionele technieken zoals olieverf voor de schilderijen en Conté en grafiet voor de tekeningen. Zijn stijl is realistisch, maar met sterke eigen handtekening in zowel de portret schilderijen als de tekeningen.

WERKWIJZE

Een geschilderd of getekend portret laten maken van een persoon of dier is een waardevolle en persoonlijke gebeurtenis. Robert probeert altijd zo goed mogelijk aan de specifieke wensen van zijn klanten te voldoen. Een portret is voor hem dan ook pas geslaagd als u tevreden bent met het eindresultaat.

 

Portretten worden gemaakt aan de hand van foto’s en een karakter beschrijving van de geportretteerde. Meestal werkt Robert van bestaande foto’s.

In een kennismakingsgesprek worden alle wensen en mogelijkheden besproken. Deze keuzes gaan over het kiezen van geschikte foto’s, de materialen en het formaat van het portret. Soms is het interessanter voor de compositie van een portret om een uitsnede van de foto te maken. Dit soort dingen worden ook besproken in het kennismakingsgesprek. Het gesprek kan zowel plaatsvinden op locatie of telefonisch.

 

Foto’s moeten van een voldoende kwaliteit zijn (resolutie, scherpte en formaat). In aanvulling op de gekozen foto ontvangt hij graag aanvullende foto’s om te kunnen studeren op de geportretteerde.

Een andere optie is dat Robert foto’s maakt van de geportretteerde op een gewenste locatie (aanvullende kosten).

U kunt altijd contact opnemen om als u twijfelt of een foto goed genoeg is om een portret van te maken.

Prijzen zijn gebaseerd op het aantal geportretteerde, de materialen en formaat van het portret.

De materialen die Robert gebruikt voor zijn portretten zijn hoge kwaliteit olieverf op linnen en grafiet of Conté (mogelijk met kleuren pastels) op dik duurzaam papier. Gebruik van andere materialen kan in overleg. Alle gebruikte materialen zijn van de hoogste kwaliteit en zorgvuldig geselecteerd door de kunstenaar om duurzaamheid te garanderen. 

 

Tijdens het proces van een geschilderd portret krijgt u een update via mail of een bezoek aan mijn studio in den Haag. Op dat moment kunt u beoordelen of de richting van het portret voldoet aan uw verwachtingen.

 

Prijzen vind u hieronder.

 

Als u geïnteresseerd bent of vragen hebt kunt u vrijblijvend contact opnemen.

 

info@robertvandegraaf.com

+31 6 81 37 53 23

PRICES     PORTRAITS

PRIJZEN     PORTRETTEN

De prijs van een portret worden bepaald door het formaat, de materialen, het aantal personen (of dieren) en speciale eisen over de achtergrond.

 

Het prijsverschil tussen een geschilderd en getekend portret komt doordat een geschilderd portret veel meer tijd vergt en de materialen veel duurder zijn. Een geschilderd portret word opgebouwd uit meerdere lagen waardoor een mooie dieptewerking ontstaat. Nadat een laag is aangebracht moet de olieverf drogen voordat de volgende laag kan worden aangebracht.

 

Bij portretten van personen kunt u kiezen uit drie composities van de geportretteerde; hoofd en schouders (buste), driekwart of ten voeten uit. De prijzen zijn gebaseerd op een persoon in de compositie van hoofd en schouders (buste). Voor een tweede persoon op het portret word 30 % meer gerekend.

 

Bij de dieren portretten is de prijs van de verschillende compositie’s gelijk (hoofd en schouders of geheel). Voor een tweede dier op het portret word 30 % meer gerekend.

 

Hiernaast zijn een aantal richtprijzen weergegeven, de prijzen zijn inclusief BTW, exclusief bezorgkosten. Voor verzending buiten Nederland reken ik € 100,- extra voor verzendmaterialen en arbeid. Het portret word dan verzonden in een houten box die ik apart maak.

 

De prijzen zijn gebaseerd op een schilderij of tekening zonder lijst. Bij een olieverf portret zijn de zijkanten meegeschilderd waardoor een lijst niet hoeft.

Andere formaten zijn natuurlijk ook mogelijk.

 

 

De aanbetaling voor een portret is 30 % van het totaal bedrag. Het resterende bedrag word betaald als het portret klaar is. U ontvangt een “Certificaat van echtheid” bij overhandiging van het portret.

 

U kunt altijd vrijblijvend een prijsopgaaf aanvragen.

 

Vervaardigingstijd

Portret tekeningen worden meestal gemaakt binnen 3 weken, afhankelijk van het aantal opdrachten op dat moment. De tekening word geïmpregneerd afgeleverd.

Olieverf portretten worden meestal gemaakt binnen 3 maanden, afhankelijk van het aantal opdrachten op dat moment. Het olieverf portret word afgeleverd met een vernislaag.

 

 

Olieverf schilderij

Tekening

formaat

30 x 40 cm

 

 

40 X 50 cm

 

 

50 x 60 cm

 

 

50 x 70 cm

 

 

60 x 80 cm

 

 

80 x 110 cm

dier

persoon

 

dier

persoon

 

dier

persoon

 

dier

persoon

 

dier

persoon

 

dier

persoon

€ 595,-

€ 645,-

 

€ 645,-

€ 745,-

 

€ 745,-

€ 895,-

 

€ 825,-

€ 975,-

 

€ 1150,-

€ 1350,-

 

€ 1450,-

€ 1650,-

€ 195,-

€ 225,-

 

€ 225,-

€ 255,-

 

€ 265,-

€ 295,-

 

€ 295,-

€ 325,-

INFORMATION      PORTRAITS

Already from the beginning of his artistic career Robert has been working on portraits, together with his free work. ”The expression of both people as pets have always been a fascination of me.” 

 

Portraits made by Robert characterize themselves by the strong likeness, both in appearance as in charisma. "I really try to search my subjects heart and soul to portray it." The portraits often tell a story, they look at you or are absorbed in thought. This concerns for both portraits of people as pets.

 

 

Portraits are created with the same techniques as his free work. He enjoys working with traditional techniques like oil paint for the paintings and Conté or graphite for his drawings.

His style is realistic, but with a strong own signature in both the portrait paintings as the portrait drawings.

WORKING METHOD

A painted or drawn portrait of a person or pet is a valuable and personal process for the client. Robert always tries to satisfy the specific demands of the client. 

Portraits are created based on photographs and a character description of the portrayed. Usually Robert works from existing photographs.

 

In a meeting with the client the wishes and possibilities are discussed. This concerns issues like choosing the appropriated photograph(s), the material(s) and the size of the portrait. Sometimes the composition of the portrait gets more interesting when only a part of the photograph is used. This sort of things will also be discussed in the meeting with the client.

 

Photographs should be of a high enough quality (resolution, sharpness and size). In addition to the chosen photograph he wishes to have several other photographs to be able to study the portrayed.

Another option is that Robert takes photographs of the portrayed on a desired location (additional costs). 

Please feel free to contact Robert if you doubt if a photograph is of sufficient quality for a portrait.

 

 

Prices are defined by the number of subjects, materials and size of the portrait. 

The materials and mediums he uses for his portraits are high quality oil paint on linen for the painted portraits and graphite or Conté (with or without pastels) on heavy weight paper for the drawn portraits. The use of other materials can be discussed. All used materials are of the highest quality and carefully selected by the artist to ensure permanence.

 

During the process of a painted portrait you get an update by mail or a visit in my studio in The Hague. On that moment you can evaluate if the portrait meets your expectations. 

 

If you are interested or have any questions, please feel free to contact me by mail or telephone.

 

info@robertvandegraaf.com

+31 6 81 37 53 23

PRICES     PORTRAITS

Prices are including VAT (BTW), excluding shipping costs.

For shipping outside The Netherlands € 100,- more will be calculated for packing material and administration.

Other formats are also possible. 

 

30 x 40 cm

 

 

40 X 50 cm

 

 

50 x 60 cm

 

 

50 x 70 cm

 

 

60 x 80 cm

 

 

80 x 110 cm

pet

person

 

pet

person

 

pet

person

 

pet

person

 

pet

person

 

pet

person

Oil painting

Drawing

€ 595,-

€ 645,-

 

€ 645,-

€ 745,-

 

€ 745,-

€ 895,-

 

€ 825,-

€ 975,-

 

€ 1150,-

€ 1350,-

 

€ 1450,-

€ 1650,-

€ 195,-

€ 225,-

 

€ 225,-

€ 255,-

 

€ 265,-

€ 295,-

 

€ 295,-

€ 325,-

Additional information:

Prices are based on the bust of a person and the full body of a pet. For portraits of a full figure (person) there is an additional cost of 20 % of the total amount.

 

Prices are based on one person or pet. For a second person or pet on the same portrait, 30 % more will be calculated.

 

A down payment of 30 % of the commission price is required before to start working on the portrait. The remaining balance is paid upon completion of the portrait.

 

Together with the portrait(s) you will receive a "Certificate of Authenticity" for your administration.

 

 

Timeframe:

Drawings are usually made within 3 weeks depending on the amount of commissions at that moment.

 

Oil paintings are usually made within three months depending on the amount of commissions at that moment and the amount of detail on the portrait.

 

 

All images and site content copyright © 2020  Robert van de Graaf   |   All rights reserved