INFORMATION    PAINTINGS

Robert van de Graaf is interested in the mystic of this world and all its elements (the sea, the sky, nature, fire, light and darkness) in combination with the sense and the dimension of the other world.

 

Robert is always looking for mystic themes that inspire him, which draw his attention. His subjects vary from a light shining on trees, captured in the woods, to highly complex historical places or stories.

In his artworks he wants to transmit the intensity and the soulfulness of the theme. He wishes his artworks to be a (re)discovery for the viewer and wishes to encourage deepening. 

Robert is very keen on using traditional techniques such as oil paint and graphite. The craft of painting and drawing is of high importance to him. He is both working on oil paintings (on linen) as on drawings (on paper).

 

The artworks have a modern, expressionistic, impressionistic and intuitive feeling.

 

If you are interested in an artwork, please contact me by phone or email.

INFORMATIE   SCHILDERIJEN

Robert van de Graaf is geïnteresseerd in het mystieke van deze wereld en alle elementen (de zee, de lucht, natuur, vuur, licht en donkerte) in combinatie met het gevoel en de dimensie van de andere wereld.

 

Robert is altijd bezig mystieke thema’s te vinden die hem inspireren, die zijn aandacht trekken. Zijn thema’s variëren van een licht schijnend op bomen, gevangen in bossen, tot hoog complexe historische plaatsen of verhalen.

In de kunstwerken wil hij de diepte en bezieling van het thema overbrengen en hoopt dat deze een (her)ontdekking zijn voor de kijker en aanzet tot verdieping.

Robert gebruikt graag traditionele technieken zoals olieverf en grafiet en vind de ambacht van het schilderen en tekenen erg belangrijk. Hij maakt zowel olieverf schilderijen (op linnen) als tekeningen (op papier).

 

De kunstwerken worden gekenmerkt door een modern, expressionistisch, impressionistisch en intuïtief karakter.

 

Als u geïnteresseerd bent in een kunstwerk, kunt u contact met me opnemen via telefoon of email.

© 2019  All photos on this website are copyrighted material and all rights are reserved   |    Robert van de Graaf